go-eat.co.il | פורטל מסעדות ואפליקצית משלוחים.

go-eat.co.il | פורטל מסעדות ואפליקצית משלוחים.

מתמחים בהקמת אתרי הזמנות למסעדות.

עיסקיות

2 מגשי ענק XL + בקבוק שתייה ליטר וחצי!

2 מגשים XL + בקבוק שתייה ליטר וחצי!
159.00 ₪ 110.00 ₪

2 מגשים משפחתיים L + שתייה 1.5 ליטר

2 מגשים משפחתיים L + שתייה 1.5 ליטר
159.00 ₪ 89.00 ₪

מגש משפחתי L + תוספת + שתייה 1.5 ליטר

מגש משפחתי L + תוספת + שתייה 1.5 ליטר
159.00 ₪ 65.00 ₪

מגש ענק XL + תוספת + בקבוק שתייה 1.5 ליטר

מגש ענק XL + תוספת + בקבוק שתייה 1.5 ליטר
159.00 ₪ 75.00 ₪
חדשות
האתר בהרצה 06/05/2016
האתר בהרצה כרגע לא ניתן לבצע הזמנות.